Vesna, bohyně jara

Slovanský kruh

Mytologie a rituály

Vesna Přichází čas bohy ně Vesny. 16.4.2022 ve 20:54 bude úplněk ve Vahách a to je ideální čas na „omlazovací rituál“. Dle některých legend, v tento den, Vesna v podobě rusalky smáčí své ruce a nohy za měsíčního svitu u pramenů a studánek. Tento rituál navrací zdraví a krásu. Příjemnou koupel dámy ?
***
   "Jen se podívej na ty hlupáky," povzdechla si Morana a její tmavé oči mžouraly na jásající skupinu vesničanů shromážděných kolem šumícího potoka.  
"Myslela jsem, že už sis zvykla, každé jaro tě spálí a utopí," pronesla Vesna.
  "A hlásají jejich nehynoucí lásku k tobě," dodala Morana. "Věří, že oslavují mé vítězství nad tebou," ušklíbla se Vesna, "ale nevědí, že bez tebe bych tu nebyla." 
"Oni nevědí spoustu věcí, nevidí dál než na svá prázdná břicha," zavrtěla Morana hlavou. „Ztratili schopnost dívat se na přírodu, vnímat její nádheru. Už jsou to věky, co jsem narazila na mladíka, který obdivoval krásu zimy, zkrystalizované borovice, padající sněhové vločky na lesních mýtinách.“ 
Vesna vypadala pobaveně. "Krása je ve změně, ta změna je krásná," pohladila vlaštovku, která seděla na rozkvetlé vrbě. "Každopádně, co děláš s těmito sněhem uchvácenými mladíky?" "Nic," odpověděla Morana. 
'Nic? 
„Přesně tak, má drahá, nic nedělám. Nechám je být," zlověstně se odmlčela, "a ať si cestu z bílých lesů najdou sami."
  Její radostné chichotání vyděsilo vlaštovky k hektickému letu. 
Vesna nemohla zastavit její rty roztažené do sladkého úsměvu. "Nikdy se nezměníš," řekla a vzala Moraninu bledou ruku do své.
  „To je smysl toho všeho, stálost, opakování“ kývla hlavou na zmítající se vesničany, „něco, co mohou očekávat, po čem toužit a na co se spolehnout, aby si mohli uspořádat své předvídatelné malé životy kolem našich příchodů a odchodů.' Vítr hvízdal ve větvích Iriy. 
"Když už mluvíme o odchodech," do Vesnina slunečného hlasu se vkradl jemný smutek, "Stribogův oř už je tady, aby mě vzal." Morana ji přitáhla do svého zahaleného objetí a nechala svou hlavu spočinout na Vesnině teplém rameni. Vůně divoké trávy a lesních květin se zvedla jako vichřice a vinula se kolem Iriy. 
"Hodně štěstí, přítelkyně," zašeptala. "Ach, nebuď v Nav osamělá," napomenula jí Vesna. 
"Nedělej si s tím starosti." Slyšela jsem, že Černobog vymyslel nové způsoby, jak mě bavit ve světě mrtvých,“ usmála se Morana a pohlédla do dálky. 
Vesna znovu stiskla její chladnou ruku, otočila se a nasedla na bouřlivého oře, kterého poslal mocný bůh větru. Počkala několik úderů srdce, než postrčila bestii k obloze, a nechala své oči spočinout na vířící podobě Moranina tmavého pláště, když sestupovala ze Světového stromu a zmizela v temných ústech Nav.   
***
Bohyně
Vesna je slovanská bohyně jara, mládí a života. Její existence je s pojená s Moranou, bohyní zimy a smrti. Obě jsou symbolem síly, která udržuje svět v cyklech. Představují změnu ročních obdobích, smrt a znovuzrození. Vesna je oblíbenou bohyní pro svou štědrost a krásu. 
Kolem začátku března prováděli Slované jarní rituály, které zahrnovaly utopení nebo spálení podobizny Morany, zatímco podobiznu Vesny, ozdobenou květinami a listy nesl průvod do polí a zpíval písně chvály bohyni. Vesna bývá znázorňována jako krásná mladá žena, obvykle v bílých šatech ozdobených květinami a věnci. V pase mívá velký věnec který symbolizuje plodnost. Její příchod ohlašují jarní ptáci – vlaštovky, čápy, drozdi. Často je zobrazována jako dívka s dlouhými vlasy ve společnosti vlaštovek, které symbolizují  manželství. 
Slované věřili, že Vesna nastolí přirozenou rovnováhu vedoucí k harmonickému a plodnému životu. 

© 2022 Kalisto Sebastian 

Prameny: 
Miloševič, Nikola a kol. Vesna, Stari Sloveni, Staroslovenska Mitologija, Religija i Istorija , http://www.starisloveni.com/Vesna.html . 
Parkes, Veronico. "Cyklus života a smrti: Slovanské bohyně Morana a Vesna." Ancient Origins , Ancient Origins, 10. listopadu 2016, http://www.ancient-origins.net/myths-legends/cycle-life-and-death-slavic-goddesses-morana-and-vesna-006984 . 
Erna Garcic, VESNA, THE GODDESS OF YOUTH AND SPRING , 2020 https://ernawrites.com/2020/03/17/vesna-the-goddess-of-youth-and-spring/